Subskrybuj zawartość

Informujemy, że 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek) Dziekanat czynny do godz.12:00.

W związku z podpisaniem nowych umów bilateralnych z uczelniami europejskimi oraz wolnymi miejscami do niektórych uczelni partnerskich ogłaszamy dodatkową rekrutację dla studentów chętnych do udziału w Programie Erasmus+ STUDIA w roku akademickim 2018/2019.

Termin zgłaszania dokumentów aplikacyjnych:  od 28 marca do 19 kwietnia 2018

Zasady aplikacji:

Zainteresowani studenci proszeni są o złożenie kwestionariusza zgłoszeniowego (pobierz w formacie RTF) na stypendium zagraniczne do Działu Współpracy z Zagranicą - Rektorat WUM, pokój 619.

Przed złożeniem kwestionariusza (w 2 egzemplarzach - oryginał oraz kopia) należy udać się do swojego Dziekanatu i uzyskać potwierdzenie zgodności wyliczonej średniej na 1 stronie kwestionariusza (pieczątka i podpis pracownika Dziekanatu). Do kwestionariusza należy dołączyć potwierdzenie udziału w kole naukowym oraz potwierdzenie znajomości jęz. obcego.

Lista dostępnych miejsc wyjazdu na studia

ZAPRASZAMY!

W dniu 12 kwietnia 2018 r., o godz. 15.00  w auli B  (Centum Dydaktycznego) odbędzie się organizowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia szkolenie dla studentów V roku dot. Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK), który stanowi zinformatyzowanie procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

Zgodnie z przepisami pracownicy medyczni zobowiązani są do korzystania z tego systemu.

W ramach szkolenia zostaną omówione 4 bloki tematyczne:

  • zakładanie konta,
  • wnioskowanie o rolę w systemie,
  • wnioskowanie o LEK i LDEK,
  • wnioskowanie o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego.

Uwaga studenci III, IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz III roku specjalności higiena stomatologiczna

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska ogłasza Dzień Dziekański w dniu 20 kwietnia 2018 r, w związku z zaplanowaną XII  Międzynarodową Konferencją Zachód - Wschód, XI Światowym Dniem Zdrowia Jamy Ustnej.

Studenci w/w lat są zwolnieni z zaplanowanych na ten dzień zajęć, jednak zobowiązani do uczestnictwa w organizowanej Konferencji.

Program Konferencji w załączeniu.