Subskrybuj zawartość

Informujemy, że uległy zmianom terminy oraz godzina wykładów ze stomatologii społecznej, szczegóły w planie zajęć.

Informujemy, że zajęcia z jęz. łacińskiego dla grup 1 i 2 zostały przeniesione z semestru zimowego na letni.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z jęz. łacińskiego dnia 06.10.2016 są odwołane.

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

w dn. 10 października 2016 r. od godz. 11.00 do 14.00 ogłasza godziny dziekańskie dla studentów I roku kierunków lekarsko-dentystycznego, EDD,  techniki dentystyczne, zdrowie publiczne spec. higiena stomatologiczna oraz dla słuchaczy I roku studium doktoranckiego.

Wszyscy studenci I roku oraz słuchacze I roku studium doktoranckiego obowiązani są uczestniczyć w Uroczystości Immatrykulacji.

Przypominamy, że obowiązuje strój galowy.