Ogłoszenia Dziekanatu

Zapraszamy na fakultety pod patronatem

Prorektora do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych

Prof. dra hab. n. med. Marka Kulusa

w roku akademickim 2015/2016

  • Jeszcze więcej
  • Techniki komunikacyjne w relacji lekarz-pacjent
  • Język migany
  • Kultura zachowań – savoir vivre
  • Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne na stronie

www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

Szanowni Państwo,

uprzejmie Państwa informujemy o otwarciu Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej przy Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą.

Informujemy, że studenci I roku studiów mają obowiązek wykonać szczepienie przeciw WzW t. B oraz badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych, a następnie dostarczyć kserokopię badań do Działu Obsługi Studentów w Centrum Dydaktycznym przy ul. ks. Trojdena 2a, pokój 240.

Informujemy, że wobec studentów WUM, którzy podczas zajęć dydaktycznych i praktykach zawodowych odbywających się w zakładach opieki zdrowotnej tylko na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego, ulegli ekspozycji na zakażenie HIV, HBV lub HCV są wykonywane czynności medyczne w Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, ul. Wolska 37.

Zarządzenie nr 11/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie: zasad składania, poddawania procedurze antyplagiatowej i archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich). [ wejdź ]