Ogłoszenia Dziekanatu

Wydział Lekarsko-Dentystyczny ogłasza nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie
na rok akademicki 2015/2016:

 

Komunikat dla Doktorantów Studium Doktoranckiego

 Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

 1. Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego w roku akademickim 2014/2015 odbędzie się 19 maja (wtorek) 2015 roku w godzinach od 12.00 do 14.30 w sali nr 8 w CBI.

2. Sesja Sprawozdawcza jest obowiązkowa dla wszystkich Doktorantów Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

3.  Prezentację przygotowują słuchacze 3 i 4 roku.

4. Czas przeznaczony na prezentację to 10 minut; po każdej prezentacji przewidywana jest obowiązkowa dyskusja (5 minut), która podlegać będzie ocenie.

5. Prezentację należy przygotować w dwóch wersjach: wydruku komputerowego oraz wersję prezentacji elektronicznej, zawierających  maksymalnie 12!!!  przeźroczy.

Wydruk prezentacji podpisany przez Doktoranta i Opiekuna Naukowego musi zostać dostarczony do Dziekanatu pok. 218, najpóźniej do 15 maja 2015 r. 

Prezentacja musi zawierać:

tytuł projektu, imię i nazwisko Doktoranta oraz Opiekuna Naukowego (1 przeźrocze),

założenia projektu i cel pracy (3 – 4 przeźrocza),

materiał i metody (2 – 3 przeźrocza),

wyniki (3 – 4 przeźrocza)

wnioski (1 – 2 przeźrocza).

Bardzo prosimy o przestrzeganie podanych kryteriów.

Prof. dr hab. Sylwia Słotwińska

Kierownik Studium Doktoranckiego WLD

Justyna Dzwonkowska

Sekcja Nauczania BODP

Szanowni Państwo,

uprzejmie Państwa informujemy o otwarciu Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej przy Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą.

Informujemy, że studenci I roku studiów mają obowiązek wykonać szczepienie przeciw WzW t. B oraz badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych, a następnie dostarczyć kserokopię badań do Działu Obsługi Studentów w Centrum Dydaktycznym przy ul. ks. Trojdena 2a, pokój 240.

Informujemy, że wobec studentów WUM, którzy podczas zajęć dydaktycznych i praktykach zawodowych odbywających się w zakładach opieki zdrowotnej tylko na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego, ulegli ekspozycji na zakażenie HIV, HBV lub HCV są wykonywane czynności medyczne w Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, ul. Wolska 37.