Ogłoszenia Dziekanatu

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego zaprasza na Międzynarodową Konferencją Stomatologiczną „Zachód-Wschód”, która odbędzie się 15 maja 2015 r. o godzinie 8:00 w Auli im. Prof. Janusza Piekarczyka na terenie Centrum Dydaktycznego naszej Uczelni.

Dla studentów III, IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego Dziekan ogłasza godziny  dziekańskie 08:00 - 17.30.

Studenci zobowiązani są uczestniczyć w w/w konferencji.

Komunikat dla Doktorantów Studium Doktoranckiego

 Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

 1. Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego w roku akademickim 2014/2015 odbędzie się 19 maja (wtorek) 2015 roku w godzinach od 12.00 do 14.30 w sali nr 8 w CBI.

2. Sesja Sprawozdawcza jest obowiązkowa dla wszystkich Doktorantów Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

3.  Prezentację przygotowują słuchacze 3 i 4 roku.

4. Czas przeznaczony na prezentację to 10 minut; po każdej prezentacji przewidywana jest obowiązkowa dyskusja (5 minut), która podlegać będzie ocenie.

5. Prezentację należy przygotować w dwóch wersjach: wydruku komputerowego oraz wersję prezentacji elektronicznej, zawierających  maksymalnie 12!!!  przeźroczy.

Wydruk prezentacji podpisany przez Doktoranta i Opiekuna Naukowego musi zostać dostarczony do Dziekanatu pok. 218, najpóźniej do 15 maja 2015 r. 

Prezentacja musi zawierać:

tytuł projektu, imię i nazwisko Doktoranta oraz Opiekuna Naukowego (1 przeźrocze),

założenia projektu i cel pracy (3 – 4 przeźrocza),

materiał i metody (2 – 3 przeźrocza),

wyniki (3 – 4 przeźrocza)

wnioski (1 – 2 przeźrocza).

Bardzo prosimy o przestrzeganie podanych kryteriów.

Prof. dr hab. Sylwia Słotwińska

Kierownik Studium Doktoranckiego WLD

Justyna Dzwonkowska

Sekcja Nauczania BODP

Szanowni Państwo,

 

                W nawiązaniu do ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na dwu- i trzytygodniowe szkolenia zagraniczne z zakresu umiejętności miękkich dla doktorantów i młodych naukowców, które ukazało się na naszej stronie pod linkiem:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-dla-uczelni-podstawowych-jednostek-organizacyjnych-uczelni-oraz-instytutow-naukowych-badawczych-o-rozpoczeciu-procesu-rekrutacyjnego-uczestnikow-na-dwutygodniowe-zagraniczne-kursy-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow-z-zakresu-umiejetnosci-miekkich-niezbednych-do-wspolpracy-z-gospodarka-finansowanych-w-ramach-projektu-systemowego-wsparcie-systemu-zarzadzania-badaniami-naukowymi-i-ich-wynikami.html

Zwracam się z prośbą o:

-wysłanie drogą mailową listy rekomendowanych kandydatów (maksymalnie 3 osoby z wydziału) z zaznaczeniem typu szkolenia przy każdym nazwisku na adres: elzbieta.sawerska@nauka.gov.pl do 28 lutego br.,

- wysłanie aplikacji kandydatów przez osoby z uczelni/ instytutu naukowego/ badawczego mające podpis elektroniczny za pośrednictwem platformy ePUAP , zgodnie z instrukcją zamieszczoną pod linkiem (http://www.nauka.gov.pl/e-urzad/wybor-procedury-elektronicznej-instrukcje.html). Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 marca br.

 

Uprzejmie proszę o przedłożenie kompletnych aplikacji  kandydatów, z opisanymi załącznikami (np. CV- imię, nazwisko, Certyfikat/ Język angielski- imię, nazwisko, Opinia opiekuna naukowego – imię, nazwisko etc.)

 

Zwracam uwagę na konieczność załączenia do aplikacji kandydata opinii sporządzonej przez opiekuna naukowego o danym kandydacie, która jest rekomendacją i warunkiem koniecznym do przeprowadzenia dalszej rekrutacji.

 

Aplikacje niepełne, będą odrzucone ze względów formalnych, a kandydaci nie dopuszczeni do kolejnego etapu rekrutacji.

 

Z uwagi na liczne pytania dotyczące certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1- informuję, że w przypadku osób nie posiadających takiego certyfikatu akceptowane będzie oświadczenie kandydata, w którym informuje, że posługuje się językiem w takim stopniu, studiował w języku ang./ był na wymianie, prowadził wykłady w języku angielskim, ma swoje publikacje, etc.

 

 

Elżbieta Sawerska

Departamentu Innowacji i Rozwoju

elzbieta.sawerska@nauka.gov.pl

 

 

ul. Hoża 20

00-529 Warszawa

 

tel. +48 22 529 24 62

fax +48 22 628 97 13

 

 

www.mnisw.gov.pl

 

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona strona internetowa Zakładu Stomatologii Zachowawczej.

http://www.stomatologiazachowawcza.wum.edu.pl/