Ogłoszenia Dziekanatu

W dniu 15 listopada 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Diamentowych Grantów. Jednym z czterech studentów WUM, którzy otrzymali Diamentowy Grant jest Pan Piotr Konopelski, który jest przewodniczącym Koła Kardiologii Eksperymentalnej przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Pan Konopelski prowadzi badania pod opieką dr hab. n. med. Marcina Ufnala. Tematyką badań jest oddziaływanie metabolitów bakterii jelitowych na układ krążenia.

W związku z wystąpieniem Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce z prośbą o przekazanie informacji o II Kongresie Polskiej Ligii Ukraińskich Studentów dla studentów ukraińskich studiujących w naszej Uczelni,  zamieszczamy  informacje o w/w Kongresie (materiał wraz z programem w załączeniu). 

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie termin wykładu z przedmiotu: Rzetelność badań naukowych, szczegóły w planie zajęć.

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego informuje o ukazaniu się Regulaminu Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów przyznawane przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Stypendia będą sfinansowane ze środków Fundacji Rozwoju WUM.

Informacja o terminie naboru wniosków w konkursie zostanie opublikowana na stronie Fundacji na przełomie listopada i grudnia br.

Regulamin konkursu