Ogłoszenia Dziekanatu

   Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2016/2017 zapisy na zajęcia fakultatywne odbędą się drogą elektroniczną.

Rejestracja na zajęcia fakultatywne na semestry: letni dla I roku i zimowy dla lat II-V zaplanowana jest w dniach 17.10.2016-21.10.2016 i jest mozliwa tylko przez stronę www.fakultety.wum.edu.pl.

Studenci I roku zobligowani są do realizacji jednego z trzech przedmiotów fakultatywnych (fakultet obowiązkowy bez możliwości rezygnacji).

W przypadku fakultetów do wyboru dla studentów lat II-V, po rejestracji na zajęcia fakultatywne:  1. Czyste leczenie - bezpieczne leczenie 2. Żywienie a aktywność fizyczna, w sprawach organizacyjnych, będą się z Państwem kontaktować mailowo prowadzący zajęcia. Pozostałe zajęcia fakultatywne ujęte są w planach zajęć.

    Przypominamy, że zapisy na zajęcia fakultatywne są jednoznaczne z obowiązkiem realizacji przedmiotu. Student ma możliwość rezygnacji z udziału w wybranych zajęciach fakultatywnych pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Minimalna liczba studentów w grupie to 20 osób, z wyjątkiem fakultetów językowych, gdzie grupa liczy min. 12 osób.

LISTA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH 2016/2017 Z PODZIAŁEM NA SEMESTR ZIMOWY I LETNI

Informujemy, że seminaria z przedmiotu immunologia prowadzone dla gr. 3 zostały przesunięte na godz.: 8.30-10.00

Informujemy, że uległy zmianom terminy oraz godzina wykładów ze stomatologii społecznej, szczegóły w planie zajęć.

Informujemy, że zajęcia z jęz. łacińskiego dla grup 1 i 2 zostały przeniesione z semestru zimowego na letni.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z jęz. łacińskiego dnia 06.10.2016 są odwołane.