Ogłoszenia Dziekanatu

W związku z Uroczystością Obchodów 100-lecia Nauczania Stomatologii Akademickiej w Warszawiedla studentów III, IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego i English Dentistry Division oraz III roku higieny stomatologicznej i technik dentystycznych, dnia 23 kwietnia 2021 r. w godz.: 8.00-14.00 ogłasza się godziny dziekańskie.
 
Uprzejmie informujemy, że uczestnictwo w Uroczystości w/w osób jest obowiązkowe i przypominamy, że rejestracja na Konferencję możliwa jest wyłącznie online.

Uprzejmie informuję, że do 14.05.2021 r. ćwiczenia z Ortodoncji dla wszystkich grup będą się odbywały zdalnie.

W związku z otrzymanym pismem Pana Macieja Miłkowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, z prośbą o utworzenie list chętnych studentów 5 roku, których Wojewoda mógłby skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.).

Informacji udziela również Przewodniczący Samorządu Studentów Stanisław Pawlak.

Proszę o zapoznanie się z treścią pisma. Treść pisma w załączeniu. 

Formularz


Rejestracja na konferencję:

FORMULARZ REJESTRACJI

 

Drodzy Studenci IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego,

Zapraszamy do wzięcia udziału w pilotażowym, anonimowym egzaminie OSCE, który odbędzie się 18 maja w UCS. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do dr hab n. med. Dominiki Gawlak z Katedry Protetyki Stomatologicznej.

 

Z poważaniem Dominika Gawlak