Ogłoszenia Dziekanatu

Szanowni Państwo,

W imieniu Kierownika Studium Doktoranckiego WLD uprzejmie informuję, że na stronie internetowej studiów doktoranckich zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze do programów postdoc w Karolinska Institutet.

Informujemy, że zajęcia z Periodontologii dla gr. 1 odbędą się: 23.05-bez zmian, 30.05.2018 w godz.: 8-9.30, 06.06.2018 r. w godz.: 8-11, dla gr. 5 - 18.05.2018 w godz.: 9.30-11, 25.05.2018 - bez zmian, 01.06.2018 r. - dzień rektorski, 08.06.2018 r. 8-11.