Ogłoszenia Dziekanatu

Szanowni Państwo,


W związku z uroczystością wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa na Zamku Królewskim dziekanat 27 maja 2022 roku

(piątek) będzie nieczynny. Pracownicy Wydziału w tym dniu nie będą dostępni. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Overseas Doctors UK is coming back to Warsaw for a 1 day event on the 11th of June 2022!

 

Have you ever thought about moving to the UK, gaining professional experience in the British healthcare system, joining the Foundation Programme, starting a specialty or simply locuming as a doctor in Britain? If the answer to any of these is 'yes' then you will be interested in what we have to offer.

With a group of amazing medics, we will tell you all about it and guide you in detail through the process of applying, passing exams, looking for postgraduate opportunities and more.

 

Event Timing: 11th June, 2022 09:00-17:00

Event Address: To be confirmed

Lunch provided

Cost: 199 PLN

 

To register, please fill in this google form: REGISTER.

The link to our Facebook event https://fb.me/e/1IuuavTa9 

For more details please visit our Facebook group "NHS for overseas medics"

https://www.facebook.com/groups/481578985299557

or Website https://nhsforoverseasmedics.wordpress.com/ 

Don’t hesitate to message or email us if you have any questions, we're here for you.

fpcoursepoland@gmail.com 


 

W środę 11 maja zostali ogłoszeni laureaci konkursu “Stern Weber Polska studentom stomatologii” - organizowanego we współpracy z Wydziałem Lekarsko-Stomatologicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W restauracji Enoteka Warszawska zgromadzili się wszyscy uczestnicy konkursu, gdzie w miłej atmosferze przyznano nagrody oraz wyróżnienia.

Zadaniem studentów było przygotowanie projektu, poruszającego tematykę funkcjonowania gabinetów stomatologicznych w czasach pandemii COVID-19. Uczestnicy wykonywali swoje prace konkursowe w okresie od grudnia do kwietnia 2022 roku. Projekty mogły zostać wykonane w dowolnej formie - począwszy od prezentacji, kończąc na esejach czy materiałach filmowych.

Komisja konkursowa obradowała w następującym składzie:

Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk (Dziekan Wydziału)

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek (Prodziekan ds. Kształcenia)

Mgr Iwona Jakubowska (Kierownik Dziekanatu)

Krzysztof Błażejczyk (Prezes Zarządu Stern Weber Polska)

Cezary Zbierzchowski (Dyrektor ds. rozwoju Stern Weber Polska)

Pomimo, iż była to pierwsza edycja konkursu - poziom przygotowanych prac został oceniony bardzo wysoko! Komisja konkursowa zwracała uwagę na innowacyjność podejścia do tematu, zgodność merytoryczną oraz jak najszersze spojrzenie na temat w przygotowanych projektach konkursowych.

 

Komisja konkursowa po długich obradach wyłoniła zwycięskie projekty:

I miejsce: Anna Ciesielska, Kamila Wacek, Urszula Sumińska

II miejsce: Anna Pudło, Sylwia Plona

III miejsce: Weronika Maciuk, Monika Szerszeń, Aleksandra Sołtyk

 

Tytuł zwycięskiej pracy to “Ochrona zdrowia personelu i pacjenta w gabinecie stomatologicznym w czasie pandemii COVID-19" - projekt został przygotowany w formie prezentacji. Komisja konkursowa zwróciła uwagę na wzbogacenie pracy o wyniki ankiety, z których zostały wyciągnięte konkretne wnioski. Prezentacja przybrała kształt kompletnego poradnika, dedykowanego gabinetom stomatologicznym.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na uroczystą kolację w Restauracji Enoteka Warszawska, gdzie otrzymali nagrody rzeczowe w postaci książek o tematyce stomatologicznej - zdobywcy trzech pierwszych miejsc mają również zagwarantowane stypendia finansowe ufundowane przez Stern Weber Polska.

Konkurs “Stern Weber Polska studentom stomatologii” to nie ostatnia inicjatywa – w planach jest kolejna edycja konkursu oraz wspólna organizacja dodatkowych aktywności dla studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na składanie ofert dotyczących wparcia wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

 

Szczegółowe warunki konkursu oraz dokumenty dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-iii-naboru-ofert-do-projektu-pozakonkursowego-o-charakterze-koncepcyjnym-pt-najlepsi-z-najlepszych-40-w-ramach-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-wspolfinansowanego-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego

 

Procedura składania ofert w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:

  1. Studenci zainteresowani udziałem w konkursie powinni szczegółowo zapoznać się z dokumentacją konkursową oraz najpóźniej do dnia 16 maja 2022 r. przesłać na adres Działu Wsparcia Projektów awn@wum.edu.pl wypełniony Formularz zgłoszeniowy WUM (w załączeniu).
  2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru zgłoszeń na podstawie kryteriów:

1.       nagrody i wyróżnienia studenta wskazanego w ofercie w konkursach, zawodach, konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w dziedzinie nauki związanej z tematem projektu;

2.       wystąpienia studenta wskazanego w ofercie na konferencjach naukowych;

3.       udział studenta wskazanego w ofercie w projektach badawczych, autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego, zgłoszenia patentów;

4.       publikacje naukowe studenta wskazanego w ofercie w recenzowanych i nierecenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki (autorstwo lub współautorstwo);

5.       inne osiągnięcia studenta wskazanego w ofercie (np. artystyczne, sportowe, działalność społeczna);

6.       opinia opiekuna merytorycznego projektu lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności studenta.

 

Ostateczny termin przesyłania zatwierdzonych wniosków do podpisu Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii upływa 30 maja 2022 r.