Ogłoszenia Dziekanatu

Studenci III, IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz II i III roku higieny stomatologicznej

Informujemy, że wszystkie ćwiczenia kliniczne zaplanowane w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii będą odbywać się stacjonarnie.

We invite all students of the Medical University of Warsaw who need psychological support to contact the University Counselling Services - Consultation Point (UCS) (www.ucs.wum.edu.pl).

UCS offers:

  • psychological counselling
  • coaching
  • psychoeducation
  • biofeedback training aimed at increasing the effectiveness of coping with stress
  • psychosexual education and counselling

in the form of short therapeutic interventions usually carried out during three meetings. A single session lasts 50 minutes. Consultations are free of charge for students of the Medical University of Warsaw.

To make an appointment, please contact the head of the University Counselling Services - Consultation Point, Dr Magdalena Łazarewicz: magdalena.lazarewicz@wum.edu.pl
Consultations take place at ul. Litewska 14 and remotely via instant messaging (Zoom, Signal, Messanger, Microsoft Teams).
More information at www.ucs.wum.edu.pl

UCS-Consultation Point

Zapraszamy wszystkich studentów WUM potrzebujących wsparcia psychologicznego do kontaktu z Uniwersytecką Poradnią Psychologiczną – Punkt Konsultacyjny (www.upp.wum.edu.pl).
Poradnia oferuje:

  • poradnictwo psychologiczne
  • coaching
  • psychoedukację
  • trening biofeedback nakierowany na zwiększenie efektywności radzenia sobie ze stresem
  • edukację psychoseksualną

w formie krótkich interwencji terapeutycznych realizowanych zazwyczaj w trakcie trzech spotkań. Pojedyncze spotkanie trwa 50 minut. Konsultacje są bezpłatne dla studentów WUM.

W celu umówienia się na konsultację prosimy o kontakt mailowy z kierownikiem Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna - Punkt Konsultacyjny, dr Magdaleną Łazarewicz: magdalena.lazarewicz@wum.edu.pl
Konsultacje odbywają się na ul. Litewskiej 14 oraz zdalnie za pośrednictwem komunikatorów internetowych (Zoom, Signal, Messanger, Microsoft Teams).  
Więcej informacji na www.ucs.wum.edu.pl

UPP - Punkt Konsultacyjny

Ze względu na obecna sytuację epidemiologiczną zajęcia wychowania fizycznego odbywające się na salach, siłowni i w hali sportowej zostają zawieszone!

W najbliższym tygodniu odbywać się będą JEDYNIE ZAJĘCIA NA PŁYWALNI oraz grupy ONLINE.

Treningi sekcji KU AZS WUM odbywają się bez zmian - jednocześnie prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego!


Komunikat Nr 26 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia