Subskrybuj zawartość

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z jęz. łacińskiego dnia 06.10.2016 są odwołane.

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

w dn. 10 października 2016 r. od godz. 11.00 do 14.00 ogłasza godziny dziekańskie dla studentów I roku kierunków lekarsko-dentystycznego, EDD,  techniki dentystyczne, zdrowie publiczne spec. higiena stomatologiczna oraz dla słuchaczy I roku studium doktoranckiego.

Wszyscy studenci I roku oraz słuchacze I roku studium doktoranckiego obowiązani są uczestniczyć w Uroczystości Immatrykulacji.

Przypominamy, że obowiązuje strój galowy.

Prosimy o zapoznanie się z pismem Ministra Zdrowia w sprawie stypendiów za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom i doktorantom w roku akademickim 2016/17.

W związku z krótkim terminem przekazania danych do Ministerstwa, prosimy o dostarczenie wniosków do Dziekanatu do dnia 05 października 2016 r.

Samorząd Studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego pragnie zaprosić studentów I roku na dzień adaptacyjny, który odbędzie się dnia 30.09.2016r. o godzinie 10:00 w auli im. Paszkiewicza (budynek Anatomicum  wejście ul. Chałbińskiego/ul. Oczki).