Subskrybuj zawartość
Dziekanat WLD zamieszcza dla zainteresowanych studentów informacje dotyczące International Student Congress Of (bio)Medical Sciences 2018.

Ogłoszenie o Konkursie na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów przyznawane przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Na podstawie § 1 ust. Regulaminu Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów przyznawane przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Fundacja informuje, że ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium.

1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2. Termin składania wniosków: 02.01.2018 r.
- w wersji papierowej na adres: Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 61, lok. 117; 02-091 Warszawa,
- w wersji elektronicznej na adres: stypendia.fundacjarozwoju@wum.edu.pl

3. W pierwszym konkursie Fundacja przyzna stypendia po jednym:

a) dla studenta w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na okres 14 dni,

b) dla doktoranta w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na okres 14 dni.

Stypendium jest przewidziane na wszystkie koszty związane z wyjazdem w szczególności podróży, zakwaterowania, pobytu w tym wyżywienia.

4. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie Fundacji w terminie do 20.02.2018 r.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Wniosek o przyznanie stypendium wyjazdowego.

Regulamin: http://fundacjarozwojuwum.pl/regulamin-konkursu-na-naukowe-stypendia-wyj...

W dniu 15 listopada 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Diamentowych Grantów. Jednym z czterech studentów WUM, którzy otrzymali Diamentowy Grant jest Pan Piotr Konopelski, który jest przewodniczącym Koła Kardiologii Eksperymentalnej przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Pan Konopelski prowadzi badania pod opieką dr hab. n. med. Marcina Ufnala. Tematyką badań jest oddziaływanie metabolitów bakterii jelitowych na układ krążenia.

W związku z wystąpieniem Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce z prośbą o przekazanie informacji o II Kongresie Polskiej Ligii Ukraińskich Studentów dla studentów ukraińskich studiujących w naszej Uczelni,  zamieszczamy  informacje o w/w Kongresie (materiał wraz z programem w załączeniu). 

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie termin wykładu z przedmiotu: Rzetelność badań naukowych, szczegóły w planie zajęć.