W związku z rozpowszechnianą w przestrzeni publicznej błędną informacją o utworzeniu w Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym, na terenie UCS "Kliniki Edukacyjnej dla studentów i lekarzy", informujemy że Wydział uzyskał wyjaśnienie Prezesa Zarządu Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. - Pani dr n. med. Ewy Trzepla, którego treść umieszczamy poniżej.

KOMUNIKAT