Subskrybuj zawartość

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

w dn. 10 października 2017 r. od godz. 10.00 do 14.00 ogłasza godziny dziekańskie dla studentów I roku kierunków: lekarsko-dentystycznego, EDD,  techniki dentystyczne, zdrowie publiczne spec. higiena stomatologiczna oraz dla słuchaczy I roku studium doktoranckiego.

Wszyscy studenci I roku oraz słuchacze I roku studium doktoranckiego obowiązani są uczestniczyć w Uroczystości Immatrykulacji.

Uprzejmie informujemy, że zapisy na fakultety organizowane dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego możliwe są tylko przez stronę www.fakultety.wum.edu.pl.

 

Studenci I roku zobligowani są do odbycia jednego z trzech przedmiotów fakultatywnych (fakultet obowiązkowy bez możliwości rezygnacji), realizowanych w semestrze letnim, termin rejestracji: 16.10-22.10.2017 r.

 

Studenci lat II-V, terminy rejestracji na zajęcia fakultatywne realizowane w semestrze zimowym to: 02.10.2017-08.10.2017.

Przypominamy, że zapisy na zajęcia fakultatywne są jednoznaczne z obowiązkiem realizacji przedmiotu. Student ma możliwość rezygnacji z udziału w wybranych zajęciach fakultatywnych pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Minimalna liczba studentów w grupie to 20 osób, z wyjątkiem fakultetów językowych, gdzie grupa liczy min. 12 osób.

 

LISTA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH 2017/2018 Z PODZIAŁEM NA SEMESTR ZIMOWY I LETNI

 

Dziekanat Wydziału Lekarsko-Dentystycznego informuje o organizowanym przez Samorząd Studentów dniu adaptacyjnym dla I roku 2017/2018 kierunków: lekarsko-dentystycznego, higieny stomatologicznej i technik dentystycznych w dniu 30.09.2017 r. o godz.: 10.00.

miejsce: sala im. prof. L. Paszkiewicza i sale mikroskopowe ul. Chałubińskiego 5. 

https://www.facebook.com/events/153323595249581/