Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
Dziekan Wydziału

poniedziałek i środa
godz. 13:00-15:00

Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
Prodziekan do spraw Dydaktyki

wtorek i środa 
godz. 12:30 - 14:30

Dr hab. n. med. Michał Ciurzyński
Prodziekan do spraw Nauki

środa i czwartek
godz. 13:00-15:00

Prof. dr hab. n. med. Sylwia Słotwińska
Kierownik Studium  Doktoranckiego
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

poniedziałek
godz. 12:00-14:00

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Szopiński
Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą

wtorek, czwartek
godz. 12:00-14:00