Data aktualizacji 12.01.2017 r

WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ORGANIZUJE I PROWADZI

„Kurs uzupełniający wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do standardów nauczania obowiązujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” 

KONTAKT

Iwona Lipka

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój nr 213 
tel. (0-22) 57-20-213
e-mail: iwona.lipka@wum.edu.pl

 

Informacje dotyczące kursu pojawią się wkrótce.