WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY ORGANIZUJE I PROWADZI

„Kurs uzupełniający wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do standardów nauczania obowiązujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” 

 

KONTAKT

tel. 

e-mail: stomatologia@wum.edu.pl 


 TRYB POSTĘPOWANIA I TERMINY

1.   Czas trwania kursu wynosi: 13 tygodni, tj. od 21.06.2021 r. do 17.09.2021 r.

2.   Kurs kończy się egzaminem. Czas przeznaczony na przeprowadzenie egzaminu: do końca września 2021 r.

3.   Program kursu


ZAPISY NA KURS W TERMINIE: 18.05.2021 - 26.05.2021 do godz.: 14.001. Zapisy odbywają się wyłącznie elektronicznie poprzez FORMULARZ REJESTRACJI

2. Osoby, poinformowane o zakwalifikowaniu na kurs zobowiązane są do podpisania umowy w wyznaczonym terminie, jednak nie później niż do 07.06.2021 r. Aby podpisać umowę należy mieć ze sobą dokument tożsamości podany podczas rejestracji na kurs oraz wypełniony formularz RODO

3. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów.

 


OPŁATY

1.   Za uczestnictwo w kursie przewidziana jest opłata w wysokości – 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące zł), którą Uczestnik zobowiązuje się przekazać w całości w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy na rachunek bankowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

2.   W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:

imię i nazwisko (kursanta) „Kurs doszkalający z zakresu stomatologii”

nr konta:  16 1160 2202 0000 0003 0812 4314

Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ul. Żwirki i Wigury 61, 
02-091 WarszawaZASADY KURSU OKREŚLA

     Zarządzenie Nr 109/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kursów dokształcających”

     Regulamin – Załącznik do Zarządzenia 109/2021 Rektora WUM z dnia 17.05.2021 r

         Wzór umowy – Załącznik nr 2 do Regulaminu uzupełniających kursów dokształcających