W TERMINIE: 07.06.2022 - 17.06.2022 do godz.: 20.00 odbywaja zapisy chętnych osób do udziału w kursie doszkalającym z zakresu stomatologii.

Zapisy odbywają się wyłącznie elektronicznie poprzez formularz:

FORMULARZ 


„Kurs doszkalający z zakresu stomatologii"

 

KONTAKT

e-mail: stomatologia@wum.edu.pl 


TRYB POSTĘPOWANIA I TERMINY Czas trwania kursu wynosi: 13 tygodni, tj. od ................ r. do ...................... r. w okresie lipiec-wrzesień

OPŁATY

1.   Za uczestnictwo w kursie przewidziana jest opłata w wysokości – 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące zł), którą Uczestnik zobowiązuje się przekazać w całości w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy na rachunek bankowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

2.   W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:

imię i nazwisko (kursanta) „Kurs doszkalający z zakresu stomatologii”

nr konta:  .......................................................

Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ul. Żwirki i Wigury 61, 
02-091 WarszawaZASADY KURSU OKREŚLA