Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na składanie ofert dotyczących wparcia wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

 

Szczegółowe warunki konkursu oraz dokumenty dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-iii-naboru-ofert-do-projektu-pozakonkursowego-o-charakterze-koncepcyjnym-pt-najlepsi-z-najlepszych-40-w-ramach-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-wspolfinansowanego-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego

 

Procedura składania ofert w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:

  1. Studenci zainteresowani udziałem w konkursie powinni szczegółowo zapoznać się z dokumentacją konkursową oraz najpóźniej do dnia 16 maja 2022 r. przesłać na adres Działu Wsparcia Projektów awn@wum.edu.pl wypełniony Formularz zgłoszeniowy WUM (w załączeniu).
  2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru zgłoszeń na podstawie kryteriów:

1.       nagrody i wyróżnienia studenta wskazanego w ofercie w konkursach, zawodach, konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w dziedzinie nauki związanej z tematem projektu;

2.       wystąpienia studenta wskazanego w ofercie na konferencjach naukowych;

3.       udział studenta wskazanego w ofercie w projektach badawczych, autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego, zgłoszenia patentów;

4.       publikacje naukowe studenta wskazanego w ofercie w recenzowanych i nierecenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki (autorstwo lub współautorstwo);

5.       inne osiągnięcia studenta wskazanego w ofercie (np. artystyczne, sportowe, działalność społeczna);

6.       opinia opiekuna merytorycznego projektu lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności studenta.

 

Ostateczny termin przesyłania zatwierdzonych wniosków do podpisu Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii upływa 30 maja 2022 r.