Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. n. med. Michała Pereświeta-Sołtana związanego z naszą Uczelnią

w latach 1972-1998, wieloletniego pracownika Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Zastępcę Dyrektora Instytutu Stomatologii

naszej Uczelni (1984-1993), pełniącego funkcję Ordynatora II Oddziału w Klinice Chirurgii Szczękowej (1982-1991). 


Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia składają Dziekan, Prodziekani i pracownicy Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Pożegnanie odbędzie się 29 kwietnia 2022 roku o godzinie 13.00 w Sali Domu Pogrzebowego na Powązkach Wojskowych przy ulicy Powązkowskiej 43/45 w Warszawie.