Dnia  22 maja 2021 roku odbyła się VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stomatologii Dziecięcej, której organizatorami byli członkowie Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego: Profesor Dorota Olczak-Kowalczyk (prezes   Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej (PTSD) oraz Dr hab. Anna Turska-Szybka (sekretarz PTSD). Konferencja była zorganizowana we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, Komisją ds. Lekarzy Dentystów ORL oraz Sekcją Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Wykładowcami byli m.in: prof. Eva Lauridsen (Dania),  współautorka  aktualnego przewodnika postępowania w przypadku urazów w obszarze jamy ustnej dzieci, prof. Prof. Dr. Norbert Krämer (Niemcy), członek zarządu Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej zajmujący się leczeniem nieprawidłowości rozwojowych i choroby próchnicowej wśród dzieci oraz dr n. med. Aleksandra Palatyńska – Ulatowska, kierownik Zakładu Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, której  wykład poświęcony był nowoczesnych rozwiązaniom w endodoncji. Warsztaty poprowadził Dr Adriano Teixeira (Brazylia).