Informujemy, że w semestrze zimowym 2019/2020, zgodnie z zapisami (minimum 20 osób), zostaną uruchomione wymienione poniżej zajęcia fakultatywne:

1. Etyka lekarska z elementami filozofii - I rok

2. Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci z punktu widzenia lekarza dentysty - II rok

3. Czyste leczenie-Bezpieczne leczenie - II rok

4. Mikrobiologia jamy ustnej wieku dziecięcego - III rok