Uprzejmie informujemy, że zapisy na fakultety organizowane dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego możliwe są tylko przez stronę www.fakultety.wum.edu.pl.

 

Studenci I roku zobligowani są do odbycia jednego z trzech przedmiotów fakultatywnych (fakultet obowiązkowy bez możliwości rezygnacji), realizowanych w semestrze letnim, termin rejestracji: 16.10-22.10.2017 r.

 

Studenci lat II-V, terminy rejestracji na zajęcia fakultatywne realizowane w semestrze zimowym to: 02.10.2017-08.10.2017.

Przypominamy, że zapisy na zajęcia fakultatywne są jednoznaczne z obowiązkiem realizacji przedmiotu. Student ma możliwość rezygnacji z udziału w wybranych zajęciach fakultatywnych pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Minimalna liczba studentów w grupie to 20 osób, z wyjątkiem fakultetów językowych, gdzie grupa liczy min. 12 osób.

 

LISTA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH 2017/2018 Z PODZIAŁEM NA SEMESTR ZIMOWY I LETNI