Uprzejmie przypominamy, że od bieżącego roku akademickiego zapisy na zajęcia fakultatywne odbywają się drogą elektroniczną.

Rejestracja na zajęcia fakultatywne na semestr: letni dla lat II-V zaplanowana jest w dniach 13.02.2017-16.02.2017 i jest możliwa tylko przez stronę http://fakultety.wum.edu.pl/

 

Prosimy o zapisywanie się na zajęcia fakultatywne tak, żeby nie kolidowały z planami zajęć

 

W przypadku fakultetów: Żywienie a aktywność fizyczna, w sprawach organizacyjnych, będą się z Państwem kontaktować mailowo prowadzący zajęcia. Terminy pozostałych zajęć fakultatywnych ujęte są na liście: Fakultety 2016/2017 sem. letni

    Przypominamy, że zapisy na zajęcia fakultatywne są jednoznaczne z obowiązkiem realizacji przedmiotu. Student ma możliwość rezygnacji z udziału w wybranych zajęciach fakultatywnych pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Minimalna liczba studentów w grupie to 20 osób, z wyjątkiem fakultetów językowych, gdzie grupa liczy min. 12 osób.