Sprawy pensum prowadzi: Biuro Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich

Joanna Kurek  (+48 22) 57 20 987

joanna.kurek@wum.edu.pl