Sprawy pensum prowadzi: Biuro Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich

Beata Spychalska  (+48 22) 57 20 778

beata.spychalska@wum.edu.pl