Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

Dziekan Wydziału

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 213

02-091 Warszawa

tel.: (0-22) 57 20 213

e-mail: dorota.olczak-kowalczyk@wum.edu.pl

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek

Prodziekan ds. Kształcenia

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 201A

02-091 Warszawa

tel.: (0-22) 57 20 213

e-mail: agnieszka.mielczarek@wum.edu.pl

dr hab. Ewa Czochrowska

Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 201B

02-091 Warszawa

tel.: (0-22) 57 20 251

e-mail: dentistry@wum.edu.pl