Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

Dziekan Wydziału

ul. Binieckiego 6 pok. 5.33

02-097 Warszawa

tel.: (0-22) 57 20 213

e-mail: dorota.olczak-kowalczyk@wum.edu.pl

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek

Prodziekan ds. kształcenia na kierunkach: lekarsko-dentystycznym, higienie stomatologicznej i technikach dentystycznych

ul. Binieckiego 6 pok. 5.34

02-097 Warszawa

tel.: (0-22) 57 20 213

e-mail: agnieszka.mielczarek@wum.edu.pl

dr hab. Ewa Czochrowska

Prodziekan ds. kształcenia na kierunkach: lekarsko-dentystycznym w języku angielskim, logopedia ogólna i kliniczna oraz współpracy z zagranicą

ul. Binieckiego 6 pok. 5.34

02-097 Warszawa

tel.: (0-22) 57 20 251

e-mail: dentistry@wum.edu.pl


dr hab. Joanna Peradzyńska

Prodziekan ds. kształcenia na kierunkach: fizjoterapia, audiofonologia z protetyką słuchu, elektroradiologia

ul. Binieckiego 6 pok. 5.34

02-097 Warszawa

tel.: (0-22) 57 20 213

e-mail: joanna.peradzynska@wum.edu.pl