Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego e-mail: stomatologia@wum.edu.pl


Kierownik 

mgr Iwona Jakubowska

pokój 5.50 (budynek UCS CM WUM)

e-mail: iwona.jakubowska < w domenie > wum.edu.pl

tel.: (0-22) 57 20 213

Kierunek Lekarsko-Dentystyczny Tok studiów

mgr Monika Kozłowska
pokój 5.51 (budynek UCS CM WUM)
e-mail: monika.kozlowska < w domenie > wum.edu.pl

tel.: (0-22) 57 20 274

 - sprawy studentów I, II roku

mgr Aneta Grzeszkowska-Bakun
pokój 5.48 (budynek UCS CM WUM)
e-mail: ameta.grzeszkowska-bakun < w domenie > wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 210

- sprawy studentów III i IV roku

mgr Barbara Klos

pokój 5.51 (budynek UCS CM WUM)

e-mail: barbara.klos < w domenie > wum.edu.pl 
tel.: (0-22) 57 20 245

- sprawy studentów V roku

- zaświadczenia o średniej z ocen (absolwenci)

- zaświadczenia ZUS

Katarzyna Głąbińska

pokój 5.51 (budynek UCS CM WUM)

e-mail: katarzyna.glabinska< w domenie > wum.edu.pl
e-mail: dentistry@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 251

- English Dentistry Division

Kierunek Techniki Dentystyczne, Higiena Stomatologiczna Tok studiów

Magdalena Bala

pokój 5.48 (budynek UCS CM WUM)

e-mail: magdalena.bala < w domenie > wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 239sprawy studentów kierunków:

- techniki dentystyczne

- higiena stomatologiczna

- zdrowie publiczne, specjalność higiena stomatologiczna

Plany studiów, plany zajęć 

Agnieszka Wysokińska-Bekas

pokój 5.45 (budynek UCS CM WUM)

e-mail: agnieszka.wysokinska-bekas < w domenie > wum.edu.pl 
tel.: (0-22) 57 20 270

plany studiów, plany zajęć, sylabusy kierunków:

- lekarsko-dentystycznego

- English Dentistry Division

mgr Dorota Koncewicz

pokój 5.44 (budynek UCS CM WUM)

e-mail: dorota.koncewicz < w domenie > wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 512

plany studiów, plany zajęć, sylabusy kierunków:

- techniki dentystyczne

mgr inż. Edyta Wronkowska-Orlik

pokój 5.45 (budynek UCS CM WUM)

e-mail: edyta.orlik < w domenie > wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 159

plany studiów, plany zajęć, sylabusy kierunków:

- higiena stomatologiczna

Samodzielne stanowisko ds. finansowo-administracyjnych  

mgr Katarzyna Ciubak
pokój 5.50  (budynek UCS CM WUM)
e-mail: katarzyna.ciubak < w domenie > wum.edu.pl

tel.: (0-22) 57 20 238 

mgr Magdalena Piechnik
pokój 5.51 (budynek UCS CM WUM)
e-mail: magdalena.piechnik < w domenie > wum.edu.pl

tel.: (0-22) 57 20 813


- pomoc materialna (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogi)

- przydzielanie studentom miejsc w domach studenckich przed rozpoczęciem roku akademickiego

- ubezpieczenia zdrowotne

- obowiązkowe badania i szczepienia