Przewodniczący:

Prof. dr hab. n.med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Renata Górska

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz

Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Szopiński

Prof. dr hab. n. med. Sylwia Słotwińska

Prof. dr hab. n. med. Antoni Krzeski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

Prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski

Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Dr hab. n. med. Izabela Strużycka

Dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek

Prof. dr. hab. n. med. Małgorzata Zadurska

Prof. dr. hab. n. med. Marta Wróblewska

Prof. hab. n. med. Marcin Ufnal

Dr hab. n. med. Paweł Zawadzki

Dr n. med. Halszka Boguszewska-Gutenbaum

Dr n. med. Małgorzata Ponto-Wolska

Lek. dent. Michał Dudziński

Stanisław Pawlak

Magdalena Rojek