Przewodnicząca:

Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

Sekretarz:

       Lek. stom. Marcin Aleksiński

Z-ca sekreatrza:

       Mgr Waldemar Ćwirzeń

Członkowie:

Lek. stom. Krzysztof Majchrzak

Lek. stom. Rafał Wojda

Lek. stom. Bartłomiej Iwańczyk