Przewodnicząca:

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Renata Górska

Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

Dr hab. n. med. Izabela Strużycka