Przewodniczący:

Prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński

Członkowie:

Prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk

Prof. dr hab. n. med. Antoni Krzeski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Szopiński

Prof. dr hab. n. med. Leopold Wagner

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz

Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska

Dr hab. n. med. Paweł Zawadzki

mgr Ewa Kaczmarek