Przewodniczący:

Prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński

Członkowie:

Prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk

Prof. dr hab. n. med. Antoni Krzeski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Szopiński

Prof. dr hab. n. med. Leopold Wagner

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz

Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek

Dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska

Dr n. med. Paweł Zawadzki

mgr Ewa Kaczmarek