1. Rada Programowa WLS
  2. Komisja Rekrutacyjna
  3. Komisja Rekrutacyjna dla kierunków prowadzonych w jęz. angielskim
  4. Komisja Nostryfikacyjna