1. Komisja Rekrutacyjna dla kierunków prowadzonych w języku polskim
  2. Komisja Rekrutacyjna dla kierunków prowadzonych w języku angielskim
  3. Komisja Nostryfikacyjna