1S112

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii

1S113

Zakład Chirurgii Stomatologicznej

1S12

Katedra Protetyki Stomatologicznej

1S13

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej

1S14

Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia

1S15

Zakład Ortodoncji

1S16

Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej

1S17

Zakład Stomatologii Dziecięcej

1S18

Zakład Stomatologii Zachowawczej

1S19

Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

1S2

Klinika Otorynolaryngologii

1S31

Zakład Stomatologii Zintegrowanej

1S4 

Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej

1S5

Klinika Dermatologii i Immunodermatologii

1S6

Klinika Neurologii Dziecięcej

1S7

Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej 

1S8

Zakład Higieny Stomatologicznej 

 

              http://jednostki.wum.edu.pl/Internet/List.aspx