Studia I stopnia

Studia na kierunku techniki dentystyczne prowadzone są w formie 3-letnich studiów I stopnia (w trybie dziennym i wieczorowym). Wymiar zajęć obowiązujący studenta to 3215 godzin; w tym 240 godzin praktyk.

Do najważniejszych kompetencji, jakie uzyskuje absolwent technik dentystycznych należy zaliczyć: posiadanie wiedzy z zakresu współczesnej techniki dentystycznej oraz umiejętność dostrzegania i wdrażania nowych metod i technologii zgodnych z rozwojem nauk medycznych, w szczególności dyscyplin stomatologicznych i zapotrzebowań leczniczych.

Osoba, która ukończyła studia powinna się legitymować miedzy innymi umiejętnością wykonywania protez i aparatów jako środków profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych układu stomatologicznego. Po nabyciu odpowiedniej praktyki, absolwent może kierować pracownią techniki dentystycznej i organizować kształcenie zawodowe.