Przed nami druga edycja konkursu “Stern Weber Polska studentom stomatologii” organizowanego przez firmę Stern Weber Polska w porozumieniu i współpracy z Wydziałem Lekarsko-Stomatologicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Organizatorzy przygotowali dla laureatów nagrody finansowe oraz rzeczowe. Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu konkursowego w dowolnej formie – tegoroczny temat to “Fakty i mity - stosowanie fluoru w profilaktyce stomatologicznej”.

 Idea Konkursu

Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu konkursowego z uwzględnieniem tematu: “Fakty i mity - stosowanie fluoru w profilaktyce stomatologicznej”.  Organizatorzy, licząc na zaangażowanie i inwencję studentów, pozostawiają uczestnikom szeroki zakres możliwości realizacji powierzonego zadania - projekt może przyjąć formę przygotowanego eseju, wykładu, prezentacji multimedialnej, nakręconego filmu, badania ankietowego lub innej pracy badawczej. Corocznie temat konkursu będzie aktualizowany, co da możliwość wykazania się studentom w różnych obszarach związanych z ich przyszłą pracą zawodową. Celem Konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych Projektów, z zastosowaniem kryteriów:

·         Innowacyjność podejścia do tematu,

·         Zgodność merytoryczna,

·         Jak najszersze spojrzenie na temat

 Uczestnicy Konkursu i zasady zgłoszeń

W Konkursie udział mogą wziąć studenci IV lub V roku kierunku lekarsko-stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Wydział Lekarsko-Stomatologiczny) w roku akademickim 2022/2023. Studenci mogą brać udział w konkursie indywidualnie lub w 2-4 osobowych zespołach.

·         Do 19 grudnia 2022 roku

Zgłoszenia w Dziekanacie - Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia poprzez przekazanie do Dziekanatu Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uzupełnionego formularza wg wzoru stanowiącego Załącznik 1 do Regulaminu.

·         13 marca – 31 marca 2023 roku

Oddawanie prac konkursowych - we wskazanym terminie Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia Projektów Konkursowych w wersji elektronicznej do dziekanatu Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego (na nośniku elektronicznym - tj. pendrive lub płyta CD). Nośniki nie będą zwracane.

·         Do 31 maja 2023 roku

Ogłoszenie wyników Konkursu – Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego spotkania w restauracji. O dokładnym terminie spotkania wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową z odpowiednim wyprzedzeniem.

  

Nagrody:

Główną nagrodą w konkursie jest stypendium pieniężne wypłacane laureatom jednorazowo – Stern Weber Polska nie wyklucza ewentualnego wyróżnienia dodatkowych prac i uhonorowania ich nagrodami rzeczowymi lub materiałami edukacyjnymi. W przypadku prac zespołowych, wartość nagrody zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby autorów projektu.

·         I miejsce: łączna nagroda to 9000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych) netto

·         II miejsce: łączna nagroda to 6000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) netto

·         III miejsce: łączna nagroda to 3000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) netto

 

Stern Weber Polska

Stern Weber Polska to członek Rady Interesariuszy Zewnętrznych funkcjonującej przy Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stern Weber Polska już od blisko 30 lat zajmuje się sprzedażą unitów dentystycznych, będąc niekwestionowanym liderem na rynku - firma swoim klientom oferuje również wszelkie inne elementy wyposażenia, niezbędne w gabinecie stomatologicznym. W portfolio firmy można znaleźć urządzenia włoskiej grupy Cefla, która jest producentem unitów takich marek jak Stern Weber, Anthos, Castellini, Mocom oraz NewTom czy MyRay w obszarze radiologii.

Wszystkie urządzenia z oferty firmy można obejrzeć na jednej z największych w Europie tego typu ekspozycji w siedzibie Stern Weber Polska przy ulicy Kosmatki 26 w Warszawie. Portfolio Stern Weber Polska uzupełniają również mikroskopy i lupy Carl Zeiss, urządzenia do sterylizacji, pompy i kompresory, końcówki stomatologiczne, a także meble oraz elementy oświetlenia gabinetów.

 

Podsumowanie

W ubiegłym roku Ogłoszenie laureatów nastąpiło podczas oficjalnego spotkania w restauracji, na które zaproszenie otrzymali wszyscy uczestnicy. Temat ubiegłorocznej edycji koncentrował się wokół organizacji pracy gabinetów stomatologicznych w czasie pandemii Covid-10, a zwycięski projekt pod nazwą “Ochrona zdrowia personelu i pacjenta w gabinecie stomatologicznym w czasie pandemii COVID-19" wykonały Anna Ciesielska, Kamila Wacek oraz Urszula Sumińska. Oprócz nagród finansowych dla laureatów trzech pierwszych miejsc, wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz komplet upominków rzeczowych.

Stern Weber Polska wraz z Wydziałem Lekarsko-Stomatologicznym czekają już na pierwsze zgłoszenia do konkursu! W tym roku Organizatorzy spodziewają się jeszcze większej frekwencji i tak wysokiego poziomu merytorycznego przygotowanych projektów jak podczas pierwszej edycji. Zgłoszenia chęci udziału w konkursie przyjmowane będą w Dziekanacie do 19 grudnia!