W związku z Immatrykulacją Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego w dniu dnia 10 października 2022 r.,  ogłasza się godziny dziekańskie dla studentów I roku od 9:00 do 12:00