Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. n. med. Marii Szpringer-Nodzak

Dyrektor Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej

w latach 1995-1999 oraz wieloletnią Kierownik 

Zakładu Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie

Rodzinie i Bliskim

 wyrazy głębokiego współczucia

składają

Dziekan, Prodziekani i pracownicy

Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego