Zaproszenie do odbycia praktyk

Oferta skierowana przede wszystkim do studentów, którzy rozważają możliwość podjęcia pracy w obszarze psychiatrii, ochrony zdrowia i praw pacjenta oraz tych, którzy pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji publicznej