W związku z otrzymanym pismem Pana Macieja Miłkowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, z prośbą o utworzenie list chętnych studentów 5 roku, których Wojewoda mógłby skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.).

Informacji udziela również Przewodniczący Samorządu Studentów Stanisław Pawlak.

Proszę o zapoznanie się z treścią pisma. Treść pisma w załączeniu. 

Formularz