Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą egzaminu testowego z przedmiotu protetyka stomatologiczna dla studentów III roku HS