Szanowni Studenci

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia nr 89/2020 Rektora WUM z dnia 14 maja 2020 roku, Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego informuje, że egzamin dyplomowy na kierunku techniki dentystyczne odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2020 r. z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu i rejestrację egzaminu (audio-video).