Szanowni Studenci

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia nr 89/2020 Rektora WUM z dnia 14 maja 2020 roku, Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego informuje, że egzamin licencjacki na kierunku zdrowie publiczne, specjalność: higiena stomatologiczna odbędzie się w dniach 14, 15, 16 lipca 2020 r. z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu i rejestrację egzaminu (audio-video).