Informacja dla studentów V roku kierunku lekarsko-dentystycznego, dotycząca egzaminu dyplomowego w semestrze letnim 2019/2020r. z przedmiotu  Stomatologia zachowawcza i endodoncjaInformacja 

EGZAMIN DYPLOMOWY - INFORMACJA