"Kolokwium zaliczające ze Stomatologii Zintegrowanej odbędzie w Piątek 15 maja, o godzinie 19.00. Kolokwium będzie składało sie z 60 pytań z 4 dystraktorami. 60 sekund na pytanie. Jedna odpowiedź prawidłowa. Nie będzie możliwości powrotu do pytań poprzednich.

Warunkiem końcowego zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z odbytego cyklu ćwiczeń, seminariów
i wykładów przez prowadzącego asystenta, udział w ćwiczeniu konsultacyjnym oraz zaliczenie kolokwium końcowego. Te grupy, które nie miały ćwiczenia konsultacyjnego odbędą omówienie swoich przypadków
z asystentem prowadzącym w wyznaczonym przez niego terminie."