Drodzy Studenci!

Od najbliższego poniedziałku tj. od 11 maja Uczelnia udostępnia na Wasz użytek połączone aule A i B w Centrum Dydaktycznym WUM, w których możecie się uczyć i przygotowywać do zaliczeń. Czytelnia i wypożyczalnia w Bibliotece Głównej WUM zostaną otwarte 15 maja

W obu przypadkach korzystanie z pomieszczeń będzie możliwe przy zachowaniu obowiązujących zasad wynikających z przepisów dot. SARS-CoV-2. Oznacza to, że w tym samym czasie w Auli będzie mogło przebywać maksymalnie 57 studentów. W czytelni i wypożyczalni w tym samym czasie będzie mogło przebywać do 40 osób.  W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie osób przebywających w wymienionych miejscach i związaną z tym konieczność odkażania powierzchni prosimy o korzystanie wyłącznie z przydzielonych miejsc i nie przemieszczanie się po budynkach WUM. W budynkach Centrum Dydaktycznego i Centrum Biblioteczno-Informacyjnego zostaną wywieszone specjalnie przygotowane instrukcje dot. postępowania dla osób, które będą chciały skorzystać z tej formy nauki.