Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 57/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 23.03.2020 r., aktualizującym zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM.