Prosimy o zapoznanie się z Komunikatami 4 i 5 Rektorskiego Zespołu ds. zarządzania kryzysowego administracją w warunkach zagrożenia koronawirusem

Komunikat nr 4

Komunikat nr 5