PRZEWODNICZĄCY RADY PEDAGOGICZNEJ 

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

I ROK - Dr hab. n. med. Leopold Wagner; e-mail: leopold.wagner@wum.edu.pl

II rok - Lek. stom. Renata Lenkiewicz; e-mail: renata.lenkiewicz@wum.edu.pl

III rok - Lek. stom. Piotr Sobiech; e-mail: piotr.sobiech@wum.edu.pl

IV i V rok - Dr n. med. Elżbieta Wojtyńska; e-mail: elzbieta.wojtynska@wum.edu.pl


ENGLISH DENTISTRY DIVISION   

I, II, III, IV, V ROK - Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Szopińśki; e-mail: kazimierz.szopinski@wum.edu.pl  

KIERUNEK HIGIENA STOMATOLOGICZNA 

I, II, III ROK - Dr n. med. Halszka Boguszewska-Gutenbaum; e-mail: halszka.boguszewska@wum.edu.pl

KIERUNEK TECHNIKI DENTYSTYCZNE 

I, II, III ROK - Dr n. med Małgorzata Ponto-Wolska; malgorzata.ponto-wolska@wum.edu.pl