W związku z odwołanymi zajęciami dnia 12 listopada, wykłady z chirurgii stomatologicznej zostaną odrobione 3 grudnia w godz.: 10.30-12, w sali im. prof. A. Gluzińskiego.