W dniu 12 kwietnia 2018 r., o godz. 15.00  w auli B  (Centum Dydaktycznego) odbędzie się organizowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia szkolenie dla studentów V roku dot. Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK), który stanowi zinformatyzowanie procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

Zgodnie z przepisami pracownicy medyczni zobowiązani są do korzystania z tego systemu.

W ramach szkolenia zostaną omówione 4 bloki tematyczne:

  • zakładanie konta,
  • wnioskowanie o rolę w systemie,
  • wnioskowanie o LEK i LDEK,
  • wnioskowanie o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego.