Szanowni Państwo, Studenci uczący się w Polsce, 

 

Proszę o wzięcie udziału w krótkim badaniu ankietowym. Badanie jest w  pełni anonimowe. Dotyczy ono funkcjonowania studentów spoza Unii  Europejskiej w Polsce (w wymiarze językowym, społecznym i  edukacyjno-zawodowym). Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10 minut. Wyniki  badania posłużą jedynie do celów naukowych.

 Z góry dziękuję

 dr Elżbieta Kwiatkowska

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

  https://www.webankieta.pl/ankieta/317023/funkcjonowanie-w-polsce.html