W związku z wystąpieniem Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce z prośbą o przekazanie informacji o II Kongresie Polskiej Ligii Ukraińskich Studentów dla studentów ukraińskich studiujących w naszej Uczelni,  zamieszczamy  informacje o w/w Kongresie (materiał wraz z programem w załączeniu).