Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

w dn. 10 października 2017 r. od godz. 10.00 do 14.00 ogłasza godziny dziekańskie dla studentów I roku kierunków: lekarsko-dentystycznego, EDD,  techniki dentystyczne, zdrowie publiczne spec. higiena stomatologiczna oraz dla słuchaczy I roku studium doktoranckiego.

Wszyscy studenci I roku oraz słuchacze I roku studium doktoranckiego obowiązani są uczestniczyć w Uroczystości Immatrykulacji.