Dział Finansowy WUM uprzejmie informuje, że z dniem 10.08.2017 roku kończy się okres obowiązywania umowy z bankiem PKO S.A.

W związku z powyższym wszyscy studenci zobowiązani wnosić opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię, będą posiadali nowe numery rachunków bankowych, działąjących w banku Millennium S.A., który to obecnie obsługuje Uczelnię.

Informacja o nowym zindywidualizowanym numerze rachunku bankowego Studenta, na który należy wnosić opłaty za usługi edukacyjne zostanie zamieszczona po zalogowaniu się na własne konto w systemie Wirtualny Dziekanat, dostępny przez portal ssl:https://ssl.wum.edu.pl

W związku z koniecznością podpisania aneksów do zawartych z Państwem umów na studia stacjonarne i niestacjonarne, Dziekanat wyśle powiadomienia na adresy mailowe z terminem możliwości dopełnienia powyższych formalności.