Szanowni Studenci I, II, III, IV, V roku kierunku lekarsko-dentystycznego

 

Informujemy, że studenci kierunku lekarsko-dentystycznego są zobowiązani zrealizować 100 godzin zajęć fakultatywnych, z czego:

 

- 40 godzin jest realizowane na I roku w ramach przedmiotu do wyboru (etyka  lekarska z elementami filozofii, historia stomatologii lub psychologia lekarska z elementami socjologii),

 

- 60 godzin do zrealizowania od II do V roku studiów.

 

   

    • FAKULTETY 2017/2018

(organizowane przez Wydział Lekarsko-Dentystyczny)

II, III, IV rok

1.      Praktyczne aspekty anatomii klinicznej i radiologicznej zębów w nowoczesnej endodoncji – Zakład Stomatologii Zintegrowanej – semestr letni – 15 sem. (12.03-16.04.2018-poniedziałki, w godz.: 15.45-18.00)

 

III, IV, V rok

1.      Postawy zarządzania i marketingu w gabinecie stomatologicznym – Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – semestr letni – 6wykł+10sem+4ćw. Terminarz zajęć zgodny z rozkładem podanym przez osobę prowadzącą - mgr Magdalenę Bogdan.

II rok

1.      Fizjologia kliniczna – Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej – semestr letni - 30 sem. (terminy fakultetu w planie zajęć)

 

III rok

1.      Język angielski w medycynie – Studium Języków Obcych – semestr letni – 15 ćw. (terminy zajęć po zebraniu się odpowiedniej l. uczest.)

 

2.      Komunikacja z pacjentem w sytuacjach trudnych i kryzysowych – Studium Medycyny Katastrof – semestr letni - 15sem.  (24.03, 07.04 i 14.04.2018-soboty, godz.: 9-12.25 Studium Medycyny Katastrof s. 87)

 

IV rok

1.      Komunikacja z pacjentem stomatologicznym – Zakład Stomatologii Zachowawczej – semestr letni – 5wyk+5sem+5ćw. (15.03-19.04-czwartki, w godz.: 16-18.15)

2.      Komunikacja z pacjentem w sytuacjach trudnych i kryzysowych – Studium Medycyny Katastrof – semestr letni - 15sem.(24.03, 07.04 i 14.04.2018-soboty, godz.: 9-12.25 Studium Medycyny Katastrof s. 87)

3.      Wprowadzenie do metod komputerowej analizy obrazów medycznych – Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej – semestr letni – 5sem+10ćw. (12.03-16.04-poniedziałki, w godz.: 17-19.15)