Szanowni Studenci I, II, III, IV, V roku kierunku lekarsko-dentystycznego

 

Informujemy, że studenci kierunku lekarsko-dentystycznego są zobowiązani zrealizować 100 godzin zajęć fakultatywnych, z czego:

 

- 40 godzin jest realizowane na I roku w ramach przedmiotu do wyboru (etyka  lekarska z elementami filozofii, historia stomatologii lub psychologia lekarska z elementami socjologii),

 

- 60 godzin do zrealizowania od II do V roku studiów.


Regulamin zajęć fakultatywnych 2020/2021

 

Fakultety 2020/2021

 

Fakultety organizowane przez Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, rejestracja możliwa wyłącznie poprzez stronę: wd.wum.edu.pl,  zapisy na fakultety w terminie: 27.10.2020 (godz. 9.00) - 29.10.2020 r. (godz. 22.00)

 

I rok*

*(jeden do wyboru, obowiązkowy do zaliczenia roku studiów)

1.      Etyka lekarska z elementami filozofii – Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej – semestr letni – 20wyk+20sem

2.      Historia stomatologii – Studium Historii Medycyny – semestr letni – 20wyk+20sem

3.      Psychologia lekarska z elementami socjologii – Zakład Epidemiologii i Biostatystyki – semestr letni – 20wyk+20sem

II, III

1.      Symulacja warunków klinicznych z wykorzystaniem VRZakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej – semestr zimowy - 15 godzin - zapisy zakończone

II, III, IV rok

2.      Przetwarzanie danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego - Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny – s. zimowy/letni – 30 godzin e-l

II, III, IV, V rok

3.      Medycyna przyszłości – Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny – sem zimowy i letni – 30 godzin

 

III, IV, V rok

4.      Biostatystyka w praktyce klinicznejZakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny – s. zimowy i letni – 30 godzin e-l

 

 

II rok

5.      Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci z punktu widzenia lekarza dentysty – Zakład Psychologii Medycznej – semestr letni - 15 godzin e-l

6.      Czyste leczenie – Bezpieczne leczenie – Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – semestr zimowy – 15 godzin e-learning.

 III rok

Mikrobiologia jamy ustnej wieku dziecięcego - Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej, Zakład Stomatologii Dziecięcej - semestr zimowy i letni - 15 godzin

IV rok

7.      Innowacje i nowe technologie w stomatologii – Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – semestr zimowy/letni - 30 godzin e-l

8.      Zakładanie własnej praktyki dentystycznej - Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – semestr zimowy/letni - 15 godzin e-l

 

 

 

V rok

9.      Innowacje i nowe technologie w stomatologii – Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – semestr zimowy/letni - 30 godzin e-l

10.  Żywy dawca nerki – Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych,  Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Immunologii Klinicznej – 30 godzin e-l – s. letni

11.  Zakładanie własnej praktyki dentystycznej - Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – semestr zimowy/letni - 15 godzin e-l