Szanowni Studenci I, II, III, IV, V roku kierunku lekarsko-dentystycznego

 

Informujemy, że studenci kierunku lekarsko-dentystycznego są zobowiązani zrealizować 100 godzin zajęć fakultatywnych, z czego:

 

- 40 godzin jest realizowane na I roku w ramach przedmiotu do wyboru (etyka  lekarska z elementami filozofii, historia stomatologii lub psychologia lekarska z elementami socjologii),

 

- 60 godzin do zrealizowania od II do V roku studiów.

 

Fakultety 2019/2020

 

1. Fakultety Uniwersytetu Warszawskiego dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: http://www.bodp.wum.edu.pl/fakultety-uw-dla-wum.php, rejestracja na semestr letni w terminie:

22.01.2020 (godz.: 9.00) - 05.02.2020 (godz.: 23.59)

2. Fakultety organizowane przez Wydział Lekarsko-Dentystyczny, rejestracja możliwa wyłącznie poprzez stronę: wd.wum.edu.pl,  zapisy na fakultety realizowane w sem. letnim w terminie: 20.02.2020 (godz. 8.00) - 24.02.2020 r. (godz. 16.00)

 

I rok*

*(jeden do wyboru, obowiązkowy do zaliczenia roku studiów)

1.      Etyka lekarska z elementami filozofii – Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej – semestr letni – 20wyk+20sem

2.      Historia stomatologii – Studium Historii Medycyny – semestr letni – 20wyk+20sem

3.      Psychologia lekarska z elementami socjologii – Zakład Epidemiologii i Biostatystyki – semestr letni – 20wyk+20sem

II, III, IV rok

4.      Praktyczne aspekty anatomii klinicznej i radiologicznej zębów w nowoczesnej endodoncji – Zakład Stomatologii Zintegrowanej – semestr letni – 15 sem.

 

 

II rok

5.      Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci z punktu widzenia lekarza dentysty – Zakład Psychologii Medycznej – semestr zimowy - 15 sem.

6.      Czyste leczenie – Bezpieczne leczenie – Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – semestr zimowy – 10sem+5ćw.

7.      Fizjologia kliniczna – Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej – semestr letni - 30 sem. (terminy w sylabusie)

 

III rok

8.      Język angielski w praktyce stomatologicznej – Studium Języków Obcych – semestr letni – 15 ćw.

9.      Mikrobiologia Jamy ustnej wieku dziecięcego – Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej – semestr zimowy/letni – 5sem+10ćw

10.   Stomatologia zachowawcza w praktyce klinicznej - Zakład Stomatologii Zachowawczej - semestr letni - 30 sem (e-learning)

IV rok

11.  Wprowadzenie do metod komputerowej analizy obrazów medycznych – Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej – semestr letni – 5sem+10ćw.

12.  Current trends in endodontic treatment – Zakład Stomatologii Zachowawczej – semestr letni - 5w+5sem+5ćw

13. Stomatologia zachowawcza w praktyce klinicznej - Zakład Stomatologii Zachowawczej - semestr letni - 30 sem (e-learning)

 

V rok

14.  Zakładanie własnej praktyki dentystycznej – Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – semestr zimowy i letni – 5wykł+10ćw.

15. Stomatologia zachowawcza w praktyce klinicznej - Zakład Stomatologii Zachowawczej - semestr letni - 30 sem (e-learning)