Szanowni Studenci I, II, III, IV, V roku kierunku lekarsko-dentystycznego

 

Informujemy, że studenci kierunku lekarsko-dentystycznego są zobowiązani zrealizować 100 godzin zajęć fakultatywnych, z czego:

 

- 40 godzin jest realizowane na I roku w ramach przedmiotu do wyboru (etyka  lekarska z elementami filozofii, historia stomatologii lub psychologia lekarska z elementami socjologii),

 

- 60 godzin do zrealizowania od II do V roku studiów.

 

Fakultety 2018/2019

 

1. Fakultety pod patronatem Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

2. Fakultety Uniwersytetu Warszawskiego dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego http://www.bodp.wum.edu.pl/fakultety-uw-dla-wum.php, adres do rejestracji: wwww.fakultetydlawum.edu.pl   

   

3. Fakultety organizowane przez Wydział Lekarsko-Dentystyczny, rejestracja możliwa wyłącznie poprzez stronę: wd.wum.edu.pl,  zapisy na fakultety realizowane w sem. letnim w terminie: 23.01-05.02.2019

 

II, III, IV rok

1.      Praktyczne aspekty anatomii klinicznej i radiologicznej zębów w nowoczesnej endodoncji – Zakład Stomatologii Zintegrowanej – semestr letni – 15 sem.

11.03-08.04.2019-poniedziałki, w godz.: 15.45-18.00 s. 202 Miodowa

 

II, III, IV, V rok

1.      Język migowy – Studium Języków Obcych – semestr letni – 60 godzin ćw.

gr 5. sobota i niedziela 9.00-14.00 - 23, 24.II, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24.III (nr sal w sylabusie)

gr 6. sobota i niedziela 9.00-14.00 – 30, 31.III, 06, 07, 13, 14, 27, 28.IV, 11, 12.V (nr sal w sylabusie)

 

IV, V rok

1.      Podstawy zarządzania i marketingu w gabinecie stomatologicznym – Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – semestr letni – 10wykł+10sem.

(10h w e-learningu i 10h sem w godz.: 17-20.45.)

1 gr: 19-26.03 s. 6 ul. Pawińskiego 3c

2 gr: 09-16.04 s. 203 CD

3 gr: 07-14.05 s. 203 CD

 

II rok

1.      Fizjologia kliniczna – Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej – semestr letni - 30 sem. (09.05, 16.05, 22.05, 23.05, 29.05, 30.05, 05.06, 12.06, 13.06.2019 w godz.: 14.30-17

1. gr: s. 6 ul. Pawińskiego 3c

2. gr: s. Z-d)

III rok

1.      Język angielski w medycynie – Studium Języków Obcych – semestr letni – 15 ćw.

2.      Mikrobiologia Jamy ustnej wieku dziecięcego – Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej – semestr zimowy/letni – 5sem+10ćw (c.d fakultetu rozpoczętego w semestrze zimowym, terminy w semestrze letnim:27.02-13.03 w godz.: 17-18.30 s. 6 - ul. Pawińskiego 3c)

IV rok

1.      Wprowadzenie do metod komputerowej analizy obrazów medycznych – Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej – semestr letni – 5sem+10ćw.

(14.03-11.04 w godz.: 17-19.15 s. Z-d Radiologii Stomatologicznej)