Szanowni Studenci I, II, III, IV, V roku kierunku lekarsko-dentystycznego

 

Informujemy, że studenci kierunku lekarsko-dentystycznego są zobowiązani zrealizować 100 godzin zajęć fakultatywnych, z czego:

 

- 40 godzin jest realizowane na I roku w ramach przedmiotu do wyboru (etyka  lekarska z elementami filozofii, historia stomatologii lub psychologia lekarska z elementami socjologii),

 

- 60 godzin do zrealizowania od II do V roku studiów.

 

Fakultety 2018/2019

 

1. Fakultety pod patronatem Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

2. Fakultety Uniwersytetu Warszawskiego dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego http://www.bodp.wum.edu.pl/fakultety-uw-dla-wum.php, adres do rejestracji: wwww.fakultetydlawum.edu.pl   

   

3. Fakultety organizowane przez Wydział Lekarsko-Dentystyczny (rejestracja możliwa wyłącznie poprzez stronę www.fakultety.wum.edu.pl), zapisy na fakultety realizowane w sem. zimowym oraz fakultety organizowane dla I roku, w dniach: 01.10 godz.: 9.00 - 07.10.2018godz.: 18.00:

I rok*

*(jeden do wyboru, obowiązkowy do zaliczenia roku studiów)

1.      Etyka lekarska z elementami filozofii – Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej – semestr letni – 20wyk+20sem

2.      Historia stomatologii – Studium Historii Medycyny – semestr letni – 20wyk+20sem

3.      Psychologia lekarska z elementami socjologii – Zakład Epidemiologii i Biostatystyki – semestr letni – 20wyk+20sem

II, III, IV rok

1.      Praktyczne aspekty anatomii klinicznej i radiologicznej zębów w nowoczesnej endodoncji – Zakład Stomatologii Zintegrowanej – semestr letni – 15 sem.

 

II, III, IV, V rok

 

1. Język migowy - Studium Języków Obcych - semestr zimowy lub letni - 60 godzin

 

IV, V rok

1.      Podstawy zarządzania i marketingu w gabinecie stomatologicznym – Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – semestr letni – 6wykł+10sem+4ćw.

 

II rok

1.      Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci z punktu widzenia lekarza dentysty – Zakład Psychologii Medycznej – semestr zimowy - 15 sem.

2.      Czyste leczenie – Bezpieczne leczenie – Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – semestr zimowy – 10sem+5ćw.

3.      Fizjologia kliniczna – Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej – semestr letni - 30 sem. (terminy w sylabusie)

 

III rok

1.      Język angielski w medycynie – Studium Języków Obcych – semestr letni – 15 ćw.

2.      Mikrobiologia Jamy ustnej wieku dziecięcego – Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej – semestr zimowy/letni – 5sem+10ćw (terminy w semestrze zimowym: środy 12.12, 19.12.2018, 09.01.2019 w godz.: 15-17.15)

IV rok

1.      Wprowadzenie do metod komputerowej analizy obrazów medycznych – Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej – semestr letni – 5sem+10ćw.