Przewodniczący:   

- dr hab. n. med. Izabela Strużycka 


 Członkowie:        

- prof. dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka

- dr hab. n. med. Marek Roik

- dr hab. n. med. Maciej Czerniuk

- lek. stom. Renata Lenkiewicz    

- lek. dent. Przemysław Kosewski (przedstawiciel doktorantów)

- Dominika Domanowska (przedstawiciel studentów)


Regulamin Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia WLS