Przewodniczący:    - dr hab. n. med. Izabela Strużycka   

Członkowie:           - prof. dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka 

     - dr hab. n. med. Marek Roik  

     - dr hab. n. med. Maciej Czerniuk

     - lek. stom. Renata Lenkiewicz    

     - lek. dent. Przemysław Kosewski (przedstawiciel doktorantów)

     - Stanisław Pawlak (przedstawiciel studentów)