Students who complete the summer traiing in Departments of the Medical University of Warsaw are obliged to complete:

- after the 3rd year of study - 3 weeks of summer training in Conservative or Pediatric Dentistry and 1 week in Prosthetic Dentistry

- after the 4th year of study - 2 weeks in Conservative or Pediatric Dentistry, 1 week in Surgery and 1 week in Prosthetic Dentistry

Students who would like to complete their summer training in Departments of the Facuty of Dental Medicine should apply for the summer training in each Department.

If a student completes the summer training in a different institution than the Medical University of Warsaw, then she/he is obliged to perform the procedures in the selected place in accordance with the guidelines contained in the student internship log.


Studenci, którzy odbywają praktyki w jednostkach WUM są zobowiązani do ich odbycia:

- po III roku studiów- 3 tygodnie praktyk na stomatologii zachowawczej lub dziecięcej i 1 tydzień na protetyce,

- po IV roku studiów- 2 tygodnie na stomatologii zachowawczej lub dziecięcej, 1 tydzień na chirurgii i 1 tydzień na protetyce.

Studenci, którzy będą realizować praktyki w jednostkach będących w strukturach Wydziału Lekrsko- Stomatologicznego powinni zgłosić się w celu zapisu do każdego zakładu/kliniki.

Jeżeli student odbywa praktyki poza WUM, wówczas wykonuje procedury w wybranej jednostce zgodnie zgodnie z wyycznymi zawartymi w karcie praktyk.


RULES AND REGULATIONS- SUMMER TRAINING- DOWNLOAD

APPLICATION FORM NO.1- DOWNLOAD

APPLICATION FORM NO.2- DOWNLOAD


In accordance with the WUM's Rector Order No. 142/2020, with the consent of the Dean, it is allowed to send student to summer internships after they have presented a statement of the healthcare institution informing about the student's acceptance and ensuring safe conditions for the internships according to the epidemic risk.

STATEMENT- DOWNLOAD


FIRST YEAR:

Outline of summer training- First Year 2020/2021- download

Students summer training card:

Healthcare Organization- download

General Surgery- download


SECOND YEAR:

Outline of summer training- Second Year 2020/2021- download

Students summer training card- download


THIRD YEAR:

Outline of summer training- Third Year 2020/2021- download

Students summer training card- download


FOURTH YEAR:

Outline of summer training- Fourth Year 2020/2021- download

Students summer training card- download