Students who complete the summer training in Departments of the Medical University of Warsaw are obliged to complete:

after the 3rd year of study - 3 weeks of summer training in Conservative or Pediatric Dentistry and 1 week in Prosthetic Dentistry

after the 4th year of study - 2 weeks in Conservative or Pediatric Dentistry, 1 week in Surgery and 1 week in Prosthetic Dentistry

 Students who would like to complete their summer training in Departments of the Faculty of Medicine and Dentistry should apply for summer training in each Department.

 If a student completes the summer training in a different institution than the Medical University of Warsaw, then she/he is obliged to perform the procedures in the selected place in accordance with the guidelines contained in the student internship log.

 

 Studenci, którzy odbywają praktyki w jednostkach WUM są zobowiązani do ich odbycia:

- po III roku studiów – 3 tygodnie praktyk na stomatologii zachowawczej lub dziecięcej i 1 tydzień na protetyce,

- po IV roku studiów – 2 tygodnie na stomatologii zachowawczej lub dziecięcej, 1 tydzień na chirurgii i 1 tydzień na protetyce.

Studenci, którzy będą realizować praktyki w jednostkach będących w strukturach Wydziału Lekarsko-Dentystycznego powinni zgłosić się w celu zapisu do każdego zakładu/kliniki.

Jeżeli student odbywa praktyki poza WUM, wówczas wykonuje procedury w wybranej jednostce zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie praktyk.

                 

                 RULES AND REGULATIONS - SUMMER TRAINING - DOWNLOAD

                 APPLICATION FORM NO. 1 - DOWNLOAD

                 APPLICATION FORM NO. 2 - DOWNLOAD

                First Year:

                Rules and Regulations - download

                Outline of summer training- First Year 2018-2019 - download

                Students summer training card: Healthcare Organization- First Year 2018-2019 - download

                Students summer training card: General Surgery- First Year 2018-2019 - download       

                

                Second Year:

                Rules and Regulations - download

                Outline of summer training- Second Year 2018-2019 - download

                Students summer training card- Second Year 2018-2019 - download

  

                Third Year:

                Rules and Regulations - download

                Outline of summer training- Third Year 2018-2019 - download

                Students summer training card- Third Year 2018-2019 - download


                Fourth Year:          

                Rules and Regulations - download     

                     Outline of summer training- Fourth Year 2018-2019 - download

                Students summer training card- Fourth Year 2018-2019 - download