Regulamin organizacji i zaliczania studenckich praktyk wakacyjnych 

na kierunku lekarsko-dentystycznym, rok I-IV

                      [ pobierz plik RTF ]

                Wniosek Nr 1
                 [ pobierz plik RTF ]
                Wniosek Nr 2
                 [ pobierz plik RTF ]

Zgodnie z Zarządzeniem 142/2020 Rektora Wum, za zgodą Dziekana dopuszcza się kierownanie na praktyki wakacyjne po przedstawieniu przez niego oświadczenia podmiotu leczniczego informującego o przyjęciu studenta i zapewnieniu bezpiecznych warunków jej odbywania stosownie do zagrożenia epidemicznego

               Oświadczenie                [ pobierz plik ]

       Program praktyk dla kierunku lekarsko-dentystycznego

lekarsko-dentystyczny I rok
[ pobierz plik RTF ]

lekarsko-dentystyczny II rok
[ pobierz plik RTF ]
lekarsko-dentystyczny III rok
[ pobierz plik RTF ]
lekarsko-dentystyczny IV rok
[ pobierz plik RTF ]

  • Karta praktyk dla kierunku lekarsko-dentystycznego

I rok - w zakresie organizacji ochrony zdrowia
[ pobierz plik RTF ]

I rok - w zakresie praktyki lekarskiej
[ pobierz plik RTF ]

II rok 
pobierz plik RTF ]
III rok 
[ pobierz plik RTF ]
IV rok 
pobierz plik RTF ]

  • Regulamin organizacji i zaliczania praktyk wakacyjnych dla kierunku techniki dentystyczne 2019/2020                        

   [ pobierz plik RTF ]


Zgodnie z Zarządzeniem 142/2020 Rektora Wum, za zgodą Dziekana dopuszcza się kierownanie na praktyki wakacyjne po przedstawieniu przez niego oświadczenia podmiotu leczniczego informującego o przyjęciu studenta i zapewnieniu bezpiecznych warunków jej odbywania stosownie do zagrożenia epidemicznego

Oświadczenie                [ pobierz plik ]

     Wniosek 1
       [ pobierz plik RTF ]

     Wniosek2
     [ pobierz plik RTF ]

  • Program praktyk dla kierunku techniki dentystyczne 

           I rok  2019/2020
        [ pobierz plik RTF ] ]
          II rok 2019/2020
        [ pobierz plik RTF ]

  • Karta praktyk dla kierunku techniki dentystyczne

I rok 2019/2020
pobierz plik RTF ]
II rok 2019/2020
pobierz plik RTF ]
 

  • Regulamin organizacji i zaliczania praktyk wakacyjnych dla kierunku i specjalności higiena stomatologiczna 2019/2020

[ pobierz plik RTF ]
 

Zgodnie z Zarządzeniem 142/2020 Rektora Wum, za zgodą Dziekana dopuszcza się kierownanie na praktyki wakacyjne po przedstawieniu przez niego oświadczenia podmiotu leczniczego informującego o przyjęciu studenta i zapewnieniu bezpiecznych warunków jej odbywania stosownie do zagrożenia epidemicznego

Oświadczenie                [ pobierz plik ]

   Wniosek 1
       [ pobierz plik RTF ]

     Wniosek2
     [ pobierz plik RTF ]

  • Program praktyk dla kierunku i specjalności higiena stomatologiczna

I rok
[ pobierz plik RTF ]
II rok
pobierz plik RTF ]
 

  • Karta praktyk dla kierunku i specjalność higiena stomatologiczna 

I rok (pielęgniarska)
[ pobierz plik RTF ]

I rok (asysta)
pobierz plik RTF ]

II rok
pobierz plik RTF ]