Regulamin organizacji i zaliczania studenckich praktyk wakacyjnych 

na kierunku lekarsko-dentystycznym, rok I-IV

                      [ pobierz plik RTF ]

                Wniosek Nr 1
                 [ pobierz plik RTF ]
                Wniosek Nr 2
                 [ pobierz plik RTF ]

       Program praktyk dla kierunku lekarsko-dentystycznego

lekarsko-dentystyczny I rok
[ pobierz plik RTF ]

lekarsko-dentystyczny II rok
[ pobierz plik RTF ]
lekarsko-dentystyczny III rok
[ pobierz plik RTF ]
lekarsko-dentystyczny IV rok
[ pobierz plik RTF ]

  • Karta praktyk dla kierunku lekarsko-dentystycznego

I rok - w zakresie organizacji ochrony zdrowia
[ pobierz plik RTF ]

I rok - w zakresie praktyki lekarskiej
[ pobierz plik RTF ]

II rok 
[ pobierz plik RTF ]
III rok 
[ pobierz plik RTF ]
IV rok 
[ pobierz plik RTF ]

  • Regulamin organizacji i zaliczania praktyk wakacyjnych dla kierunku techniki dentystyczne 2018/2019                        

   [ pobierz plik RTF ]


     Wniosek 1
       [ pobierz plik RTF ]

     Wniosek2
     [ pobierz plik RTF ]

  • Program praktyk dla kierunku techniki dentystyczne 

           I rok  2018/2019
        [ pobierz plik RTF ] ]
          II rok 2018/2019
        [ pobierz plik RTF ]

  • Karta praktyk dla kierunku techniki dentystyczne

I rok 2018/2019
pobierz plik RTF ]
II rok 2018/2019
pobierz plik RTF ]
 

  • Regulamin organizacji i zaliczania praktyk wakacyjnych dla kierunku zdrowie publiczne ,specjalność higiena stomatologiczna 2018/2019

[ pobierz plik RTF ]
 

   Wniosek 1
       [ pobierz plik RTF ]

     Wniosek2
     [ pobierz plik RTF ]

  • Program praktyk dla kierunku zdrowie publiczne specjalność higiena stomatologiczna

I rok
[ pobierz plik RTF ]
II rok
pobierz plik RTF ]
 

  • Karta praktyk dla kierunku zdrowie publiczne specjalność higiena stomatologiczna 

I rok (pielęgniarska)
[ pobierz plik RTF ]

I rok (asysta)
pobierz plik RTF ]

II rok
pobierz plik RTF ]