PLANY ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

Uwaga: Plany mogą ulec zmianie. Proszę sprawdzać datę aktualizacji.

 

 Plany zajęć dla kierunku lekarsko-dentystycznego: 

·     plan zajęć dla studentów I roku studiów stacjonarnych: Ostatnia aktualizacja: 26.09.2019
[plany zajęć (XLS) ]

* plan zajęć dla studentów I roku studiów niestacjonarnych: Ostatnia aktualizacja: 03.10.2019

[plan zajęć (XLS)]

·     plan zajęć dla studentów II roku: Ostatnia aktualizacja: 21.11.2019
[plan zajęć (xls) ]

·     plan zajęć dla studentów III roku: 
plan zajęć (XLS) ] Ostatnia aktualizacja: 10.01.2020 
[ zajęcia w klinikach (XLS) ] Ostatnia aktualizacja: 11.09.2019

·     plan zajęć dla studentów IV roku: 
plan zajęć (XLS) ] Ostatnia aktualizacja: 25.09.2019 
zajęcia w klinikach (XLS) ] Ostatnia aktualizacja: 24.09.2019

·     plan zajęć dla studentów V roku: 
plan zajęć (XLS) ] Ostatnia aktualizacja: 26.11.2019

 

PLANY ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI 2019/2020

Plany zajęć dla kierunku lekarsko-dentystycznego:

Uwaga: Plany mogą ulec zmianie. Proszę sprawdzać datę aktualizacji.

      

·     plan zajęć dla studentów I roku studiów stacjonarnych: Ostatnia aktualizacja: 16.03.2020
[plany zajęć (XLS) ]

Zmodyfikowany plan zajęć z anatomii.

*   plan zajęć dla studentów I roku studiów niestacjonarnych: Ostatnia aktualizacja: 16.03.2020

       [plan zajęć (XLS)]

Zmodyfikowany plan zajęć z anatomii.

·     plan zajęć dla studentów II roku: Ostatnia aktualizacja: 26.02.2020
[plan zajęć (xls) ]

·     plan zajęć dla studentów III roku: 
[ plan zajęć (XLS) ] Ostatnia aktualizacja: 29.01.2020 [ zajęcia w klinikach (XLS) ] Ostatnia aktualizacja: 20.01.2020

·     plan zajęć dla studentów IV roku: 
[ plan zajęć (XLS) ] Ostatnia aktualizacja: 29.01.2020 [ zajęcia w klinikach (XLS) ] Ostatnia aktualizacja: 30.01.2020

·     plan zajęć dla studentów V roku:  
[ plan zajęć (XLS) ] Ostatnia aktualizacja: 17.02.2020 [ zajęcia w klinikach (XLS) ] Ostatnia aktualizacja: 20.01.2020

    

 

PLANY ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

Plany zajęć dla kierunku higiena stomatologiczna:

 • plan zajęć dla studentów I roku: Ostatnia aktualizacja: 02.10.2019r.
            [plan zajęć ]

Plany zajęć dla kierunku zdrowie publiczne, specjalność higiena stomatologiczna:

 • plan zajęć dla studentów II roku: Ostatnia aktualizacja 06.12.2019r.

            [plan zajęć]

 • plan zajęć dla studentów III roku: Ostatnia aktualizacja 20.09.2019r.

            [plan zajęć

  Plany zajęć dla kierunku techniki dentystyczne:

  Ostatnia aktualizacja: 22.11.2019r. 

   

   

   PLANY ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI 2019/2020

  Uwaga: Plany mogą ulec zmianie. Proszę sprawdzać datę aktualizacji.

  Plany zajęć dla kierunku zdrowie publiczne, specjalność higiena stomatologiczna oraz kierunku higiena stomatologiczna:


  PLANY ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI 2019/2020

  Plany zajęć dla kierunku techniki dentystyczne:

  Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020