Numer konta przeznaczony na opłaty związane z dokumentami przebiegu studiów (legitymacja, indeks, dyplom):

86116022447235200000000000

Czesne należy wpłacać na spersonalizownay numer konta dostępny po zalogowaniu się w CBS.