Czesne należy wpłacać na spersonalizownay numer konta dostępny po zalogowaniu się w WIRTUALNEJ UCZELNI - https://wd.wum.edu.pl/ 


OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 88 z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat w roku akademickim 2020/2021

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIE REKTORA NR 88 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 31 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie opłat w roku akademickim 2020/2021

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA REKTORA NR 31 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji w roku akademickim 2020/2021

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA REKTORA NR 31 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów oraz zasady płatności za usługi eduakcyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w roku akademickim 2020/2021

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO ZARZĄDZENIA REKTORA NR 31 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach  niestacjonarnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO ZARZĄDZENIA REKTORA NR 31 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach  stacjonarnych w języku angielskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO ZARZĄDZENIA REKTORA NR 31 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców w języku polskim na studiach stacjonarnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO ZARZĄDZENIA REKTORA NR 31 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie opłaty rocznej stanowiącej podstawę do wyliczenia opłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z powodu niezadawalających wyników w nauce

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO ZARZĄDZENIA REKTORA NR 31 z dnia 26 lutego 2020 r. - wniosek o rozłożenie opłaty na raty

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO ZARZĄDZENIA REKTORA NR 31 z dnia 26 lutego 2020 r. - wniosek o zwolnienie z opłaty

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO ZARZĄDZENIA REKTORA NR 31 z dnia 26 lutego 2020 r. - wniosek o zwrot opłaty

OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020